Message of Water

Wat kan water ons vertellen

Water blijkt tal van wonderbaarlijke eigenschappen te bezitten waar nog steeds geen afdoende verklaring voor gevonden is: het kan be´nvloed worden door muziek, woorden, teksten, straling en zelfs door positieve of negatieve gedachten. Het kan deze invloed onthouden, en die informatie kan zichtbaar gemaakt worden door middel van fotoĺs van de waterkristallen.

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto stelde bijvoorbeeld twee flessen van hetzelfde water bloot aan tegengestelde invloeden, zoals klassieke muziek en heavy metal, of vriendelijke woorden en scheldwoorden. Daarna werd het water bevroren en de kristallen en de kristallen gefotografeerd. Tot zijn verrassing leverde positief be´nvloed water in de regel fraai gevormde kristallen op, terwijl de kristallen bij het negatief be´nvloed water meestal onvolledig of vervormd waren.

Water van de Fuijwara dam voor de zegening

Water van de Fuijwara dam na een zegening

 

De mens bestaat uit water

Wanneer je bedenkt dat een menselijk lichaam voornamelijk uit water bestaat, kan je je afvragen wat doen positieve of negatieve gedachten of invloeden met een mens. Is het niet zo dat je minder of sommige helemaal niet ziek worden als ze gelukkig zijn en plezier hebben in het leven. Terwijl wanneer je moeilijkheden hebt op je werk of prive dat je sneller kans hebt dat je ziek wordt. Een ander voorbeeld zijn mensen die placebo (medicijn zonder werkende bestandsdelen) krijgen voorgeschreven en waarbij vervolgens de klachten verdwijnen. Er zijn zelfs verhalen bekent van mensen waarbij een vorm van kanker verdween, alleen omdat zij geloofden in het medicijn wat zij innamen.

 Meer informatie

Indien je meer informatie over het onderzoek van Dr. Masaru Emoto wilt lezen (engelstalig) kan je dit vinden op

http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm